Marisa Nosari
  • Verona (Italia)
  • 12/06/1952

Biografia

Amo gli haiku e i bonsai.

Scritti da Marisa Nosari

10 su 152