L'AGLIAN 'CH D' ORAZIE (L'AGLIANICO DI ORAZIO FLACCO)

L’AGLIAN’CH’ D’ ORAZ’ IE

Curpas  d color russ ruben
L’aglianech jè nu resorio ruben
Quannlu vev pegliet da u tan
D r  vutt d rover d la cantène,

Venosa du vulture sope l pendace
Da la terr’ vulcànecha d munticchie
I fort vetegn da r fort radec
T dajè nu vène ca ne viviss a quarter,

U caur sol’ du mèrdion
Face ammaturè l’auvè a upunt giust
Queste jè la recchezz d’ chiss zone
Ca t prodauc u veère meglie moust,

U muste pign ch acini succause
Grazia a Deaie pènnenn  da r vète
So vere giuielli tant preziasi
Sol’ i gnurant non l’hann’ capète,

Dai cesti pieni d grappol dorat
D vèn e ne ènchiene d mantegne
Da consola scapul e sposat
E tutt r persone ca ne so degne,

Orazie donnaial e bun gostaie
D ciòtole s ne iè vippte at vène
L’aglianch lu rendaie vesp e gaie
Ca t sfurneie puesie a catene,

Vedav u sole sorger giocond
Sup alla bella Roma fort e putent
Captel du lu munn
Surchiànnesè nu cucch lentament,

D l’agliancha chiss so l vertù
T sint allegre , sazie e cunsulete
S’ vuie gustarl amech car vine que
Nella tranquilla terra d Baselecate,

U clame jè dolce e l’arie jè pulat
D’ossiggene t inghiae i pulmane
Darjè maggior impuls alla vata toie
E la campane a cint’ann sone.