muru a siccu

Lu suli forti ogghi spacca li pettri,
e 'na lucertola spunta ogni tri mettri,
ma li mura a siccu fatti
cu pitruddi arricughiuti 'nte vignala e puoi 'ncugnati
nuddu li smovi , parunu disignati.
Li vavaluci s'ammucciunu ne cantuneri
e ogni tantu affacciunu li corna e si ni vannu pieri pieri .
'Ntiempu ogni quattratu avia statu lassatu
e nuddu riclamava stu turrinu scunfinatu.
Li mura a siccu nun parrunu sulu a cu li sapi capiri
e la terra arraccamunu cu disigna a nun finiri.
Ah se putissi 'n juornu siri vurrucatu 'nta la gnuni terra mia ca mi rasti sulu l'Amuri.