Detesto ogni parola maltrattata. Nessuna parola va sporcata. Viva. La parola.