A figghia ro ciumi Irminio(La figlia del fiume Irminio)

A FIGGHIA RI LU CIUMI IRMINIO
A lu tramuntari ri lu suli
na picciuttedda si sprogghia
pa rifriscarisi ni l'acqua ri lu ciumi,
Nun lu fa pi siri taliata,
idda voli sulu n'suonnu
e nun ci riciti ca è miegghiu u mari
picchì nun voli natari
ciabbasta sulu ca lu ciumi la fa n'acari,
E sguazzaria, sguazzaria, comu s'arricria!
Ogni sgricciata r'acqua alluntana li pinzieri ra jurnata,
taliatila ri luntanu,nu vi pari na fata?
Si fici tanta strata p'arrivari finu a ca'
attravirsannu munti e cuticci.
Nun faciti i miscammicci!
E sguazzaria, sguazzaria, comu s'arricria!
Canta li sa sonna,
scurdannisi qual è a virità e pinzannu a lu futuru
ri tanti culura,
abbatti ogni muru.
S'abbrazza sula forti forti,
chi sapiti quali sarà a so sorti?
E sguazzaria, sguazzaria, comu s'arricria!
e mentri u suli s'arriposa.