Pioppo

Sutta na maccia ri Pioppo m'arripusai.
I sa pampini o viestunu a festa, si pripara pi na estati ri piaciri.
Sutta na maccia ri Pioppo 2 ziti si talienu e s'annamurunu.
Si senti na musica, è lu vientu ca accarizza li sa pamipini, mi veni na nostalgia, ora ca estati si finisci e li sa pampini si ni vuolunu luntanu.
Ma è la ligghi ri Matri Natura, arriva l'autunnu e puoi attorna a primavera, e ri pampini nuovi si vesti u Pioppo...e ancora autri ziti si mettunu sutta a maccia a parrari, e progettari u futuru ca li aspetta.