Senryu

È atroce l'urlo
L'umanità è ferita
Violenza immane