username o email
password

Ti piace Aphorism?
Segnalaci su Google

Inserisci la tua e-mail per ricevere gli aggiornamenti

Autore

Vincenzo Orlando

in archivio dal 06 dic 2010

06 aprile 1947, Petralia Soprana

07 dicembre 2010

'Un mi pùazzu scurdari....

... 'U suli, quannu tracuddava,
'ddu cìelu di cristallu acquamarìna
e, ddà 'n funnu,
'ddi negghi scuri e pipitùna,
e stinnicchiàti, comu tanti punziddati,
che parìanu di cuttùni.

 
Chiù 'n funnu encòra,
dà luntanu, u' bìaddu tàgghiu
‘ntra ‘i muntagni scuri
e 'u cìalu ch'eddumàva.

'A friscùra di la sira,
l'acqua frisca d'i cannòla,
dunni s'eppuzzàva!...

 

E, quannu, di matina,
friscu com'i rosi du' jardìnu ,
sbricciàtu d'acquazzìna, mi susìa,
sunava un tùaccu di campana
pi' ringrazziari 'i Santi
ed 'o Signuri
ch’errìa evia spuntatu 'u suli,

dda matina.


E un vinticìaddu,
mi facìa carizzi,
comu di unu

che 'un sapìa cu ièra.

 
E quanti bedd'acìaddi,
che vulannu,
ciuciuliavanu  n'o cìalu!

Bedda muntagna d'u paisi mia!


Bìaddu paisi di petri 'n siccu
cu' quarchi cazzulata di quacìna!

 
Bedda furtizza d'a Madonna 'Oritu!

Muschèa d'i Saracìni,
spanni di tesòri,
di vistimenta erraccamàti d'oru,
di quatri e màrmari 'ntarsiati,

cha pàrinu pittati.
Ch'era bedda dd' affacciata,

Ccu attuarnu ne terna ‘ufirriata.

 
E dà gatu 'ddi du' bìaddi gugghi,
di milli culura ellicchittàti,

che parìan’ erraccamati.

Ed 'a Matrìci?
cu' ddi du' santi 'i petra,
nichi ,ma ccu ‘i testi 'ranni:
Pìatru cu' 'i chiavi
e Paulu c'u' libbru,
sutta d’i campani,
e sutta ‘u roggiu,

tutti ‘i quarti d’ura

che sunava.

Bìaddu paisi mia ebbannunàtu!

L'erva di to' tìmpi,

comu ‘ne crapa,

masticava,

o ppi pasta e pani

Nicolinu m’a canciava.

Quannu puai di mmìarnu, nivicava,

si inchìanu di nivi
e s’ammarravanu li strati.

Commenti
Accedi o registrati per lasciare un commento